Om Framnæs Bolig

I nesten 100 år var A/S Framnæs Mek. Værksted en av hjørnesteinsbedriftene i Sandefjord. Her bygde de skuter som utforsket polarområdene. Her bygde de hvalflåten som igjen bygde Sandefjord. Her bygde de skoleskipet Christian Radich. Her bygde de Nordens største flytedokker og kraner og her bygde de den første norskkonstruerte boreplattformen.

 

I generasjoner, helt fram til 1987, var Framnæs Mek. Værksted arbeidsplassen for flere tusen mennesker.

 

I dag er det vanskelig å forestille seg hva Sandefjord hadde vært uten denne stolte byggetradisjonen.

 

Den flotte beliggenheten så de nok også den gangen; morgensola som steg opp over Framnæskollen, kveldssola som speilet seg i vannet da de gikk hjem igjen om kvelden.

Nå er det en ny soloppgang på Framnæs. Nye kraner tar nye løft. De naturlige omgivelsene er like flotte som da polarskuta "Jason" ble sjøsatt her i 1881, men nå bygges det for å bo på det vi i all beskjedenhet kaller byens beste tomt.

Framnæs, med sitt karakteristiske landskap formet av natur og verftsvirksomhet, ligger på Vesterøya i Sandefjord med vidt utsyn mot vest og nord; til sjøen, havnen og byen med åsene omkring. 

Med slik beliggenhet har området svært gode solforhold. Ettermiddagssolen ligger lenge over Framnæs... 

Med rot i områdets lange og stolte tradisjoner bygger vi nå funksjonelle boliger; "Framnæs Bolig".

I samarbeid med dyktige arkitekter har vi skapt et variert og spennende bomiljø som er orientert mot lyset og sjøen. Bygningene har estetiske fellestrekk og fremstår som en helhetlig del av dette spesielle området. Boligene har et moderne formspråk og bygges rundt den karakteristiske fjellformasjonen "Framnæskollen". 

Framnæs Bolig består av fem hustyper: Lamellhus, Punkthus, Langhus, Byhus og Hagehus (lanseres senere).

Med gangavstand til dagligvarebutikker, barnehage, barneskole, eldresenter, idrettsplass, båthavn og Sandefjord sentrum er Framnæs et attraktivt bolig- og næringsområde.

Ny gang - og sykkelvei langs Framnesveien er etablert. Denne knytter Framnæs til gang/sykkelveinettet på Vesterøya og i Sandefjord for øvrig. Vesterøya spesielt og Sandefjord generelt har en rekke populære tur- og utfartsområder.