Om Framnæsområdet

Framnæs omfatter et område på ca 160 mål, med sjøfront på ca 1,6 kilometer, som ligger 1 - 2 km syd for Sandefjord sentrum.  

Området, som tidligere ble benyttet av A/S Framnæs Mek. Værksted, er i sin helhet sjønært og vestvendt og strekker seg langs sjøen fra Huvik i nord til Langestrand i syd.

Området eies av A/S Thor Dahl og utvikles i henhold til "Disposisjonsplan for Framnæsområdet" som ble vedtatt av Sandefjord bystyre i 2004. I tråd med denne planen ble ca 35 dekar av Framnæsområdet, "Framnæs Midtre", omregulert fra verft til bolig og næring i 2006.

"Framnæs Bolig" etableres på de arealer som er avsatt til boligformål i denne planen, dvs ca 12 dekar. I tillegg kommer Framnæskollen på ca 10 dekar.

Framnæs eller Framnes?
For alt som foregår innenfor verftets tidligere porter opprettholdes tradisjonen og Framnæs skrives med æ. Området lenger øst på Vesterøya heter også Framnes, men der skrives Framnes med e.