A/S Framnæs Mek. Verksted

I nesten 100 år var A/S Framnæs Mek. Værksted en av hjørnesteinsbedriftene i Sandefjords næringsliv.

Her bygde de skuter som utforsket polarområdene. Her bygde de skoleskipet Christian Radich. Her bygde de hvalflåten som igjen bygde Sandefjord.

Her bygde de Nordens største flytedokker og kraner og her bygde de den første norske boreplattformen.

I generasjoner, helt fram til 1987, var FMV arbeidsplass for flere tusen mennesker. I dag er det vanskelig å forestille seg hva Sandefjord hadde vært uten denne stolte byggetradisjonen.

Les mer om A/S Framnæs Mek. Værksteds historie på: www.lardex.net/framnesmekverksted/index.htm