THORØYA - SANDEFJORD

LABORATORIET

Ærverdig kontorbygg i park.

Enkeltkontorer og/eller kontorplasser i åpent landskap. Bygget kan tilpasses for flere leietakere.

 • Navn: "Laboratoriet, Thorøya"
 • Gbnr: 130/238
 • Adresse: Thorøyaveien 4,
  3209 Sandefjord

 • Bygget/rehabilitert når:
  Bygget på 1950- tallet. Rehabilitert i 2003.
 • Arealtype: Kontor
 • Størrrelse bygg: Inntil 850 m2 kontor, kantine, garderobeanlegg og lager.
 • Ledig: Underetg, 1. etg og 2. etg.

 

BESKRIVELSE

 • Oppvarming: Elektrisk
 • Kjøling: Ja
 • Solavskjerming: Ja
 • Parkering: Ja
 • Kollektivtilbud:
  Avstand til busstopp = 100 meter.
  Bussrute: Lokalbuss, regionalbuss og ekspressbuss til Oslo

PLANTEGNINGER

Brutto: Arealer til leietakers eksklusive bruk, felles leieareal samt andel av fellesarealer og tekniske rom.

Netto: Arealer til leietakers eksklusive bruk.

KART

BILDER

 •