navnstripe-hjem2.jpg

THORØYA

Omkranset av sjø, med sitt karakteristiske kystlandskap, badeplasser, vernede sivområder og store grøntområder kan Thorøya med rette kalles «Den grønne øya»! 

 

I tidligere tider var Thorøya et populært utfartssted for Sandefjords befolkning. Senere, under hvalfangsttiden, ble Thorøya en viktig base for A/S Thor Dahl. Her ble utallige skip utrustet for ekspedisjoner til Sydishavet.

 

På Thorøya finner du attraktive næringslokaler på kaikanten, vellykkede boligprosjekter, ungdomssenter, småbåthavn, dypvannskai, dagligvareforretning, post, drivstoff, bilvask og mye mer.

 

Thorøya videreutvikles som næringsområde med gode muligheter for etablering av flere nye næringsbygg, tilpasset de fleste bransjer, på til dels spektakulære tomter.

 

LYSE OG MODERNE KONTORLOKALER PÅ THORØYA

– DEN GRØNNE ØYA VED SANDEFJORDSFJORDEN

 

Vi har nå ledig kontorer, kontor i kontorfellesskap i tillegg til utviklingsareal. Fleksible lokaler som kan tilpasses leietaker. Næringslokalene har unik beliggenhet på kaia på Thorøya.​

ThoroyaH-420x240.jpg

Thorøya Hovedbygg

Hvor: Thorøya

Adresse: Thorøyaveien 21

Ledig fra: Omgående

Sjøutsikt: Ja

Ledig​:

Kontor: 4. etg: 696 m2

KanalVest-32-.jpg

Kanal Vest

Hvor: Thorøya

Adresse: Thorøyaveien 11

Ledig fra: Omgående

Sjøutsikt: Ja

Ledig:

Kontor: 2. etg: 500 m2

labb1.jpg

Laboratoriet

Hvor: Thorøya

Adresse: Thorøyaveien 4

Ledig fra: Omgående

Sjøutsikt: Ja

Ledig: 

Kontor: 2. etg. 162 m2

 

RANVIK BRYGGE

Området har lang tradisjon som næringsområdet i Sandefjord.

I hvalfangsttiden var dette A/S Kosmos’ base for utrusting av fangstekspedisjoner til sydishavet.

 

Området har beholdt sitt hyggelige landsbypreg med Stavernsgule bygninger ved fjorden.

Ranvik Brygge ligger ved Sandefjords ytre havnebasseng, ca 2 km syd for Sandefjord sentrum.

Vi har nå ledig kontorer, kontor i kontorfellesskap i tillegg til utviklingsareal. Fleksible lokaler som kan tilpasses leietaker. 

Ranvik-Brygge-5.jpg

Ranvik Brygge 7

Hvor: Ranvik Brygge

Adresse: Ranvik Brygge 7

Ledig fra: Omgående

Sjøutsikt: Ja

Ledig:

Kontor: 2. etg. 373 m2

Kontor: 3. etg. 244 m2

RANVIK

Ikonisk villa med parkanlegg ved Sandefjordsfjorden.

Tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg

 

(https://nbl.snl.no/Arnstein_Arneberg) for Ingrid og Lars Christensen (https://nbl.snl.no/Lars_Christensen) og oppført i perioden 1930 -1959.

 

Innvendig ominnredet til kontorer for A/S Thor Dahl i 1982 med Hans Gabriel Finne som arkitekt (https://snl.no/Hans_Gabriel_Finne).

Ranvik ligger ved Sandefjords ytre havnebasseng, ca 2 km syd for Sandefjord sentrum.