HUVIK BRYGGE

Huvik Brygge ligger i vannkanten med nydelig utsikt mot Sandefjord havn og Sandefjord sentrum. 

Her er det lyse og luftige næringslokaler med flott utsikt.

 

 • Navn: "Huvik Brygge"

 • Gbnr: 113/416

 • Adresse: Framnesveien 3A, 
3222 Sandefjord

 

 • Bygget: 1995

 • Arealtype: Kontor 

 • Størrrelse bygg: 1570 m2 næringsdel

 • Oppvarming: Elektrisk

 • Balansert ventilasjon

 • Parkering: Ja

 • Kollektivtilbud: 
Avstand til busstopp = 15 meter

 • Bussrute: Framnes/Buer

 • Avstand til NSB = ca 2 km

 • Avstand til Sandefjord Lufthavn Torp =  ca 8 km

 
Ledig

260 m2 kontorer i u. etg med felles kjøkken, datarom og toaletter i kontorfellesskapet.

Mulighet for lagerlokaler

 
Plantegninger

Huvik-plantegning_150520.gif