RANVIK BRYGGE 7

Ranvik Brygge 7

Området har lang tradisjon som næringsområdet i Sandefjord.

I hvalfangsttiden var dette A/S Kosmos’ base for utrusting av fangstekspedisjoner til sydishavet. Området har beholdt sitt hyggelige landsbypreg med Stavernsgule bygninger ved fjorden.

Ranvik Brygge ligger ved Sandefjords ytre havnebasseng, ca 2 km syd for Sandefjord sentrum.

Ledig​
  • 3. etg. 244 m2 Kontor

Kontakt oss for mer informasjon.

 
Plantegninger

Brutto: 

Arealer til leietakers eksklusive bruk, felles leieareal samt andel av fellesarealer og tekniske rom.

 

Netto: 

Arealer til leietakers eksklusive bruk.

Ranvik-brygge-5-2etg.gif