UTLEIDE NÆRINGSLOKALER

RANVIK BRYGGE

 

Ranvik Brygge 2

Ranvik Brygge 4

Ranvik Brygge 8

Ranvik Brygge 10

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

RANVIK BRYGGE

Området har lang tradisjon som næringsområdet i Sandefjord.

I hvalfangsttiden var dette A/S Kosmos’ base for utrusting av fangstekspedisjoner til sydishavet. Området har beholdt sitt hyggelige landsbypreg med Stavernsgule bygninger ved fjorden.

Ranvik Brygge ligger ved Sandefjords ytre havnebasseng, ca 2 km syd for Sandefjord sentrum.

 

 

Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord

Postboks 2010, 3202 Sandefjord

 

Tlf. 33 48 39 00

 

E-post: post@thordahl.no