top of page

DRIFT

Våre eiendommer driftes av Newsec Basale avd Sandefjord.

Telefon 73 80 66 00. (dagtid).

Telefon vakt 06760,

E-post: 06760@newsec.no

bottom of page