top of page
monster_kaos_liggende-cccccc.png

Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter
og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. 

 

Loven pålegger virksomheter som A/S Thor Dahl en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året, første gang innen 30. juni 2023. Redegjørelsen publiseres på www.thordahl.no.

 

Vi forventer at vår egen virksomhet, våre leverandører og samarbeidspartnere har en høy etisk standard. Vi tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi overholder lover og forskrifter i våre aktiviteter og sammen med våre ansatte oppfordrer vi til dialog, åpenhet og ansvarlighet.  Vi forventer det samme fra våre leverandører og samarbeidspartnere, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. 

 

A/S Thor Dahl jobber kontinuerlig med å kartlegge vår leverandørkjede og samarbeidspartnere. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere. 

 

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon ber vi om at henvendelsen sendes til post@thordahl.no.

bottom of page