UNDER UTVIKLING

RØDSÅSEN.

30 av Rødsåsens 90 mål er under regulering til bolig.

Vi planlegger eneboliger og tett/lav bebyggelse.

Det forventes at reguleringsplanen blir endelig godkjent i løpet av 2021.

RANVIK BRYGGE.

Eiendommen er under regulering til næring og bolig.

Det forventes at reguleringsplanen blir godkjent i løpet av 2021.

LANGESTRAND - søndre del av Framnæsområdet.

Området er under regulering til bolig.

Det forventes at reguleringsplanen blir endelig godkjent i løpet av 2021/22.