UNDER UTVIKLING

RØDSÅSEN.

30 av Rødsåsens 90 mål er under regulering til bolig.

Vi planlegger eneboliger og tett/lav bebyggelse.

Det forventes at reguleringsplanen blir endelig godkjent i løpet av 2022.

RANVIK BRYGGE.

Eiendommen er under regulering til næring og bolig.

Det forventes at reguleringsplanen blir godkjent i løpet av 2022.

Langestrand logo.jpg

VI PLANLEGGER FLERE SJØNÆRE BOLIGER 

Vårt mål er å gi så mange som mulig anledning til å bo luftig, sjønært og vestvendt. På vår eiendom Langestrand, som er den søndre del av Framnæs-området, utarbeider vi nå en reguleringsplan for bygging av flere lekre leiligheter. Området formes i dialog med kommunen og andre berørte parter.

 

Våre planer for Langestrand kan kort oppsummeres slik:

Som skissen til illustrasjonsplan under viser, legger vi vekt på at sjøfronten skal bli et grønt, bilfritt område der en turvei knytter Langestrandsveien og Framnesveien sammen. Nåværende badestranden beholdes og vil være tilgjengelig for alle. Den gamle trappen ned fra Framnesveien beholdes og oppgraderes.

 

Vi planlegger en oppdelt bygningsstruktur med god plass mellom byggene. Byggene skal i utformes i en lett og luftig stil med store glassflater og terrasser. Alle leiligheter blir vestvendte og får selvsagt sjøutsikt og svært god kontakt med vannspeilet.

 

Bilene kommer ned Langestrandsveien, som er en blindvei, og kjører inn bak bebyggelsen og parkerer under denne. Som beboer tar du deretter heisen opp til din etasje.

 

Vi håper at vårt forslag til reguleringsplan blir vedtatt av våre folkevalgte i løpet av første halvår 2022. Deretter starter detaljprosjektering av bygg og området og så en trinnvis utbygging. Vårt mål er at de første kan flytte inn på Langestrand i 2024.

 

Interessert? Send e-post til post@thordahl.no så setter vi deg opp på vår interessentliste og holder deg orientert om utvikling og fremdrift. Merk e-posten med «Langestrand».

 

Skisse: fasade vest. Børve Borchsenius Arkitekter

Langestrand_fasade-vest-skisse1080.jpg
Illustrasjon-inngangsplan1080.jpg

Skisse: Illustransjonsplan, Børve Borchsenius Arkitekter