top of page

THORØYA – LABORATORIET

Ærverdig kontorbygg i park.

Enkeltkontorer og/eller kontorplasser i åpent landskap. Bygget er tilpasset flere leietakere.

 

 • Navn: "Laboratoriet, Thorøya"

 • Gbnr: 130/238

 • Adresse: Thorøyaveien 4,

 • 3209 Sandefjord

 

 • Bygget/rehabilitert når:

 • Bygget på 1950- tallet. Rehabilitert i 2003.

 • Arealtype: Kontor

 • Størrrelse bygg: Inntil 850 m2 kontor, kantine, garderobeanlegg og lager.

 • Ledig: 2. etg.

 

 • Oppvarming: Elektrisk

 • Kjøling: Ja

 • Solavskjerming: Ja

 • Parkering: Ja

 • Kollektivtilbud:

 • Avstand til busstopp = 100 meter.

 • Bussrute: Lokalbuss, regionalbuss og regionalbuss.

 

Ledig​
 • 2. etasje 192 m2 Kontorfellesskap

 
Plantegninger

Laboratoriet-plantegning_050523.gif
bottom of page