top of page

THORØYA
– DEN GRØNNE ØYA!

A/S Thor Dahls planer for utvikling av et næringsmiljø på selskapets eiendom på Thorøya, en utvikling som skal baseres på bærekraft, innovative løsninger, sirkularitet, gjenbruk, ressurseffektivitet og biologisk mangfold, kan bli et næringsområde som setter Sandefjord på kartet både regionalt og nasjonalt.

En fortsatt utbygging av de attraktive, sjønære bolig – og næringsområdene rundt Sandefjordsfjorden er svært viktig for arbeid, folk og velferd i Sandefjord. 

Utbyggingene har gitt og vil gi store økonomiske verdier tilbake til både kommune og innbyggere. Det er utvilsomt bra for Sandefjord at utbyggingene fortsetter og A/S Thor Dahl har hatt og vil ha, som er den største grunneieren rundt indre del av Sandefjordsfjorden, en ledende rolle i denne utviklingen.

Jotuns utbygging på Gimle har satt ytterligere søkelys på kvalitetene ved sjønære beliggenhet for næringsaktører. A/S Thor Dahls utbyggingsprosjekter for boliger på Thorøya og Framnæs har vært og er svært etterspurte. Våre planer for mer boligbygging ved sjøen på Framnæs og Ranvik Brygge samt ytterligere næringsutvikling på Thorøya og Framnæs, vil gi arbeid og verdiskaping for lokale firmaer inne anleggs- og byggenæringen i mange år fremover.

Nye boliger og kontorbygg i disse områdene tiltrekker seg også innbyggere og næringsliv, som kanskje ellers ikke ville etablert seg i Sandefjord. Hvis Sandefjord skal fortsette å vokse, trenger vi å legge til rette for flere arbeidsplasser, bygge flere hjem og skape nye møteplasser med attraktiv, sjønær beliggenhet.

bottom of page