top of page
HILSTORIE
monster_kaos_liggende-cccccc.png

A/S THOR DAHL

A/S Thor Dahl er i dag Sandefjords ledende eiendomsselskap. Vi forvalter Sandefjords mest attraktive eiendommer og utvikler miljøer som kombinerer næring, bolig og fritid.

 

A/S Thor Dahl ble etablert i 1887 og ekspanderte med skipshandel, rederivirksomhet, verftsdrift, fangst og foredling som hovednæringer. Selskapet har spilt en viktig rolle i Sandefjords og Vestfolds utvikling og historien kjennetegnes av vidsyn, nytenkning og fremgang.

Selskapet eier Sandefjords mest attraktive eiendommer og utvikler miljøer som kombinerer næring, bolig og fritid. Alle eiendommene ligger ved Sandefjordsfjorden.

 

A/S Thor Dahl eier og leier ut ca 65 000 m2 næringslokaler i Sandefjord og vi har stort potensial for videre næringsutbygging på egne tomter.

 

Selskapet har de siste årene utviklet og gjennomført en rekke attraktive og sjønære boligprosjekter i Sandefjord og selskapet har stort potensial for videre boligutbygging på egne tomter.

MILEPÆLER

  • A/S Thor Dahl ble stiftet 1/10-1887.

  • Selskapet var i over 100 år ledende innenfor skipsbygging, hvalfangst og skipsfart.

  • Hvalfangsten opphørte mot slutten av 1960-årene.

  • Verftsdriften ble nedtrappet på 1980-tallet.

  • Rederivirksomheten ble vesentlig endret og redusert på 1990-tallet.

  • A/S Thor Dahl fikk nye eiere 1/10 - 1999.

  • A/S Thor Dahl er i dag et rendyrket eiendomsselskap.

MILEPÆLER
bottom of page